Мониторинг

Сагласност, дозволе и регистри

Информатор о раду

Јавне набавке

Назив тендера:

Назив набавке Година Документа
ШТАМПАЊЕ ЕДУКАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА 2018

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори бр. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ПРАЋЕЊЕ НИВОА БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2018

Конкурсна докуметација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору

УТВРЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ЕКОЛОШКОГ И ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2018. ГОДИНИ 2018

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И ПРОГНОЗА АЛЕРГЕНОГ АЕРОПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2018.

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

РЕВИЗИЈА МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИЗРАДУ КАТАСТРА ЗЕЛЕНИЛА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ГРАДА НОВОГ САДА И ПИЛОТ-ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ КАТАСТРА ЗЕЛЕНИЛА ЗА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ “КАМЕНИЧКИ ПАРК“ 2017.

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2017.

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2017

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ПРАЋЕЊЕ НИВОА БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2017

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ШТАМПАЊЕ ЕДУКАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА 2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

УТВРЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ЕКОЛОШКОГ И ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2017. ГОДИНИ 2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И ПРОГНОЗА АЛЕРГЕНОГ АЕРОПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2017

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОДРЖАВАЊЕ И ИНОВИРАЊЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2016

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2016

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ПРАЋЕЊЕ НИВОА БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2016

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

УТВРЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ЕКОЛОШКОГ И ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2016. ГОДИНИ 2016

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту