ЗАМЕНА РАДИОАКТИВНИХ ГРОМОБРАНА

Вест Датум креирања: 2018-04-30 09:16:00

Град Нови Сад, као одговорна локална самоуправа која старање о безбедности и здрављу становништва и заштити животне средине ставља у приоритете свог деловања, наставља активности на решавању проблема радиоактивних громобрана.


         
С обзиром да активности на лоцирању и замени радиоактивних громобрана изискују значајна средства, планирано је да се средства за ове активности обезбеде из Буџета Града Новог Сада.
Први корак у решавању овог проблема представља евидентирање и лоцирање ових громобрана, за шта нам је потребно и активно учешће свих грађана.
Како би обезбедили да што већи број радиоактивних громобрана буде лоциран и у даљем поступку замењен одговарајућим громобранима, Градска управа за заштиту животне средине упутила је допис управницима стамбених заједница да пријаве постојање радиоактивних громобрана на објектима којима управљају.
Овом приликом позивамо управнике који нису добили допис, као и све грађане, да, уколико имају сазнања о постављеним радиоактивним громобранима, доставе информацију на адресу:
 
Градска управа за заштиту животне средине
Руменачка 110/а
21000 Нови Сад,
или e-mail адресу: zivotnasredina@uprava.novisad.rs.
 
            За додатне информације или питања можете се обратити и на телефон Градске управе: 021/421-109.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту